slide
slide
Obchodní právo
Mediální právo
Ochrana osobnosti
Právo duševního vlastnictví
Korporátní právo
Dědické právo
Rodinné právo s mezinárodním prvkem
Sportovní právo

Advokátní kancelář JUDr. Jana Fráňová

Naše advokátní kancelář je stabilní dynamická právní firma vybudovaná na základě dlouhodobých a širokospektrých zkušenostech aplikace práva v národním i mezinárodním měřítku.

Zaměřujeme se na poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti klasických právních odvětvích a současně se dlouhodobě orientujeme na specifické obory mediálního, reklamního a sportovního práva a práva duševního vlastnictví.

Praha