O nás

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům právní poradenství v oblasti klasického civilního práva, se specifickým zaměřením na ochranu osobnosti, mediální právo, obchodní právo, závazkové právo, dále právo korporátní zahrnující zakládání a správu obchodních společností.

Klientům podnikatelům poskytujeme dlouhodobý komplexní právní servis zabezpečující správu právních záležitostí celé firmy, včetně pracovněprávních záležitostí, zastupování při vyřizování právních záležitostí před státními a správními orgány, apod. Ve spolupráci s partnerskou daňovou kanceláří jsme schopni doplnit naše právní služby i o daňovou a účetní problematiku.

Poděkování za spolupráci

právo
image


Zakladatelka Advokátní kanceláře, JUDr. Jana Fráňová, je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze a v advokacii působí od roku 1993. Na Právnické fakultě University Karlovy obhájila diplomovou práci na téma "Právní úprava obchodních společností v italském právu" a rigorózní práci na téma „Olympismus a duševní vlastnictví“.

JUDr. Jana Fráňová absolvovala krátkodobé studijní stáže na italských právnických fakultách v Perugii a v Catanii.

JUDr. Jana Fráňová vystudovala rovněž italštinu na Státní jazykové škole v Praze, kde v roce 1991 úspěšně vykonala Státní zkoušku z jazyka italského.

V roce 1995 byla JUDr. Jana Fráňová jmenována předsedou Krajského soudu v Praze soudním tlumočníkem v jazyce italském.

JUDr. Jana Fráňová se dlouhodobě orientuje na oblast  mediálního, reklamního i sportovního práva a práva sportovního marketingu, se zaměřením na využití osobnostních práv sportovců a korporátní sponzoring.

JUDr. Jana Fráňová poskytuje právní služby italským právnickým i fyzickým osobám, včetně právního zastoupení před soudy, a v rámci kooperace s několika italskými advokátními kancelářemi poskytuje též právní servis českým fyzickým či právnickým osobám v Itálii zahrnující nejen právní zastoupení v občanskoprávních věcech, ale i zakládání a správu obchodních korporací nebo jiných majetkových účastí v Itálii.

JUDr. Jana Fráňová působí jako rozhodce stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

JUDr. Jana Fráňová je členkou mediální komise Unie vydavatelů.