Ceny právních služeb

Advokátní kancelář postupuje při sjednávání odměny za poskytování právních služeb v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.

Odměna za poskytování právních služeb je ve většině případů určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta.
Odměna se stanovuje zejména na základě hodinové sazby, přičemž základním kritériem je hodnota věci (sporu) a její složitosti.

Dále je možné sjednat též paušální, úkonovou či podílovou odměnu a odměnu mimosmluvní za poskytování právních služeb v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., mimosmluvní odměna, ve znění pozdějších předpisů.

 

V případě vzniku účtujeme náhradu výdajů

Ke každé odměně advokátní kancelář účtuje v souladu s advokátním tarifem náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, výdaje na znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Advokátní kancelář tyto hotové výdaje účtuje jen v případě jejich vzniku.