Informace o mimosoudním řešení sporů

Klient (fyzická osoba), který uzavře s advokátem smlouvu o poskytování právních služeb, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v souvislosti s touto smlouvou vznikne.

Klient je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou advokátní komoru, se sídlem Praha 1, Národní 16, webové stránky www.cak.cz. Návrh musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.